Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP

Przetargi BZP

Archiwum

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Rafał Nowakowski 
Numer postępowania: AZ-P.2020.8 
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania częściowe 
Rodzaj zamówienia: Dostawy 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2020-04-07 
Termin składania ofert: 2020-05-11 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi: Postępowanie dostępne na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/333685 

Redakcja strony: Przetargi BZPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 370690

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl