Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP

Przetargi - Archiwum

Postępowania prowadzone przez: SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania częściowe
2021-02-26 2021-03-09
Dostawa soczewek, materiałów wiskoelastycznych oraz materiałów do zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 3 zadania częściowe
2020-12-28 2021-02-04
„Dostawa sprzętu medycznego do SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania częściowe”. 1.) Zadanie częściowe nr 1 – Chłodziarka do krwi 2.) Zadanie częściowe nr 2 – Zamrażarka laboratoryjna
2020-12-17 2020-12-22
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 12 zadań częściowych
2020-12-04 2021-01-19
Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania
2020-12-01 2020-12-16
Odnowienie powłok malarskich z wymianą wykładzin podłogowych wraz z towarzyszącymi robotami pomocniczymi na Bloku Operacyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Roosevelta 2
2020-11-30 2020-12-15
Dostawa i montaż mammografu w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2020-11-27 2021-02-09
Świadczenie usług pralniczych wraz z wynajmem bielizny oraz wdrożenie systemu RFID UHF lub równoważnego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2020-11-25 2020-12-03
Dostawa i montaż sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 3 zadania częściowe
2020-11-23 2020-12-04
Usługa sprzątania, dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego
2020-11-20 2020-12-23
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, modernizacji układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w postaci powietrznej pompy ciepła dla pomieszczeń: sali cięć cesarskich, 3 sal porodowych, śluzy wejściowej oraz sali przedporodowej Bloku Porodowego Szpitala przy ul. Roosevelta 2 w Kędzierzynie – Koźlu
2020-11-20 2020-11-26
Wykonanie projektu nadbudowy kondygnacji skrzydła A1 Szpitala SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Roosevelta 2.
2020-11-19 2020-12-08
Przebudowa części łącznika na potrzeby szatni ze śluzą wejściową dla personelu Bloku Operacyjnego COVID 19.
2020-11-19 2020-11-30
Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania częściowe
2020-11-06 2020-11-19
Dostawa testów, materiałów laboratoryjnych oraz odczynników wraz z dzierżawą analizatorów
2020-11-03 2020-12-16
Dostawa masek, kombinezonów i fartuchów dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu - 4 zadania częściowe.
2020-10-13 2020-10-22
Świadczenie usług pralniczych wraz z wynajmem bielizny oraz wdrożenie systemu RFID UHF lub równoważnego
2020-10-09 2020-10-29
Dostawa obłożeń, serwet, zestawów i odzieży operacyjnej dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu - 17 zadań częściowych
2020-09-17 2020-10-16
Dostawa implantów, endoprotez i zespoleń ortopedycznych
2020-09-09 2020-10-12
Dostawa soczewek i materiałów okulistycznych
2020-08-24 2020-09-03
Dostawa i montaż sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 19 zadań częściowych
2020-08-17 2020-09-23
Usługa sprzątania, dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego
2020-08-11 2020-09-29
Przeglądy techniczne oraz pozostałe czynności serwisowe mające na celu utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej sprzętu i aparatury medycznej na terenie wszystkich obiektów SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle – 13 zadań
2020-08-05 2020-08-20
Dostawa roztworów do wstrzykiwań dla oddziału okulistyki SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2020-07-21 2020-07-31
Dostawa zestawów do witrektomii tylnej wraz z dzierżawą aparatu do witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji
2020-07-16 2020-07-29
Dostawa i montaż lamp operacyjnych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2020-07-08 2020-07-17
Dostawa siatek, klipsów, staplerów i ładunków
2020-06-15 2020-07-01
Dostawa ambulansu typu C dla SPZOZ Kędzierzyn - Koźle
2020-05-21 2020-05-29
Dostawa i montaż sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania częściowe
2020-04-07 2020-05-11
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), informuje o pilnej potrzebie zakupu środków ochrony osobistej i sprzętu wskazanego w załączonym zaproszeniu
2020-04-06 2020-05-11
Dostawa środków opatrunkowych
2020-03-10 2020-04-16
Dostawa nici i igieł dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2020-02-27 2020-03-12
Dostawa i montaż laparoskopii urologicznej dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2020-02-26 2020-04-17
Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu
2020-02-04 2020-03-03
Usługa transportu sanitarnego na potrzeby działalności SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2020-01-16 2020-01-24
Usługa transportu sanitarnego na potrzeby działalności SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2019-12-30 2020-01-13
Dostawa i montaż sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 6 zadań częściowych
2019-12-02 2020-01-21
Dostawa i montaż sprzętu medycznego (mostów zasilających sufitowych) w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2019-12-02 2020-01-08
Dostawa probówek systemu zamkniętego do pobierania krwi wraz z dzierżawą separatora osocza
2019-11-27 2019-12-06
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2019-11-15 2019-11-28
Dostawa płyt, śrub, ostrzy i implantów
2019-10-30 2019-11-08
Dostawa probówek, kodów kreskowych, krążków, podłoży oraz odczynników wraz z dzierżawą koagulometrów
2019-10-21 2019-11-14
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z placówek SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2019-10-15 2019-10-24
Dostawa implantów, endoprotez i zespoleń ortopedycznych
2019-09-13 2019-10-15
Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ Kędzierzyn - Koźle
2019-09-12 2019-09-20
Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Urologii oraz endoskopu dla Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania częściowe
2019-09-04 2019-10-10
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
2019-06-19 2019-08-06
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Roosevelta 2 - prace realizowane w dwóch etapach
2019-06-06 2019-07-10
Dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego wraz z demontażem posiadanego dźwigu w budynku Oddziału Dziecięcego oraz przygotowaniem dokumentacji odbiorowej
2019-06-05 2019-06-14
Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad modułami oprogramowania InfoMedica i AMMS dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2019-05-23 2019-06-05
Dostawa roztworów do wstrzykiwań dla oddziału okulistyki
2019-05-08 2019-05-21
Dostawa środków dezynfekcyjnych
2019-04-30 2019-05-17
Dostawa soczewek i materiałów okulistycznych
2019-04-23 2019-05-09
Dostawa środków opatrunkowych
2019-04-08 2019-04-29
Dostawa nici i igieł
2019-04-04 2019-04-16
Dostawa i montaż sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
2019-03-20 2019-04-01
Usługa transportu sanitarnego na potrzeby działalności SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2019-03-07 2019-03-15
Dostawa leków
2019-03-06 2019-03-15
Usługa transportu sanitarnego na potrzeby działalności SP ZOZ
2019-02-13 2019-02-28
Dostawa obłożeń, serwet, zestawów i odzieży operacyjnej
2019-02-07 2019-02-28
Dostawa dwóch ambulansów typu C z wyposażeniem w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu
2019-01-28 2019-02-08
Dostawa i montaż sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
2019-01-08 2019-01-18
Dostawa materiałów sterylizacyjnych
2018-12-07 2018-12-19
Dostawa materiałów sterylizacyjnych
2018-11-20 2018-12-04
Dostawa i montaż lasera zintegrowanego do przedniego i tylnego odcinka oka
2018-10-19 2018-10-31
Dostawa leków
2018-10-16 2018-12-17
Dostawa probówek, odczynników, testów, sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatorów
2018-09-07 2018-10-26
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
2018-08-10 2018-08-23
Dostawa implantów, endoprotez i zespoleń ortopedycznych
2018-08-03 2018-09-13
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt oddziałów: ginekologiczno-położniczego, neonatologii oraz pediatrii w celu podniesienia wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu”
2018-07-19 2018-08-23
Usługa transportu sanitarnego
2018-07-13 2018-07-24
Dostawa roztworów do wstrzykiwań dla oddziału okulistyki
2018-06-19 2018-06-28
Dostawa siatek, klipsów, staplerów, systemów naprawy dna miednicy i do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
2018-05-22 2018-06-06
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
2018-04-18 2018-07-05
Dostawa soczewek i materiałów okulistycznych
2018-04-17 2018-05-30
Dostawa soczewek i materiałów okulistycznych
2018-04-13 2018-05-30
Dostawa endoprotez biodrowych i kolanowych
2018-04-05 2018-05-25
Usługa transportu sanitarnego na potrzeby działalności SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2018-03-30 2018-04-12
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z placówek SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2018-03-27 2018-04-05
Dostawa nici chirurgicznych
2018-03-21 2018-04-06
Dostawa specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt oddziałów: ginekologiczno-położniczego, neonatologii oraz pediatrii w celu podniesienia wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu”
2018-03-07 2018-04-30
Dostawa środków opatrunkowych
2018-03-06 2018-03-20
Dostawa obłożeń, serwet, zestawów i odzieży operacyjnej
2018-01-23 2018-02-09
Dostawa soczewek, materiałów wiskoelastycznych oraz materiałów stosowanych do zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej dla Oddziału Okulistyki
2018-01-15 2018-02-27
Dostawa materiałów sterylizacyjnych
2017-12-28 2018-01-05
Dostawa materiałów sterylizacyjnych
2017-12-13 2017-12-22
Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach projektu: „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu poprzez doposażenie w sprzęt medyczny” finansowany z funduszy UE w poddziałaniu 10.1.1.RPOWO na lata 2014-2020
2017-12-01 2018-02-06
Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów  
2017-11-22 2017-11-30
Dostawa leków
2017-11-21 2018-01-08
Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów 
2017-11-08 2017-11-17
Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów
2017-10-31 2017-11-09
Dostawa implantów i zespoleń ortopedycznych
2017-10-27 2017-11-08
Dostawa odczynników, testów i dzierżawa analizatorów
2017-10-18 2017-12-04
Świadczenie usług pralniczych wraz z wdrożeniem systemu RFID UHF dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2017-10-16 2017-11-28
Dostawa i montaż tomografu laserowego oraz stolika zabiegowego dla oddziału okulistyki
2017-10-03 2017-10-16
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz opatrunków do mocowania kaniul żylnych
2017-08-17 2017-08-29
Dostawa implantów, endoprotez i zespoleń ortopedycznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2017-08-07 2017-09-19
Zakup energii elektrycznej dla obiektów SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2017-07-14 2017-07-24
Świadczenie usługi sprzątania, dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego dla potrzeb SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2017-07-06 2017-08-17
Przebudowa pomieszczeń po byłej kuchni na potrzeby apteki przyszpitalnej w budynku szpitala SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2017-06-30 2017-07-17
Dostawa zestawów do witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu dla Oddziału Okulistyki
2017-06-19 2017-06-30
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
2017-06-09 2017-07-20
Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby działalności SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2017-05-22 2017-06-02
Dostawa roztworów do wstrzykiwań dla oddziału okulistyki
2017-05-17 2017-05-29
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2017-05-08 2017-05-23
Dostawa siatek, taśm, klipsów, staplerów, systemów naprawy dna miednicy i do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
2017-04-20 2017-05-10
Dostawa nici
2017-04-07 2017-04-21
Dostawa soczewek, materiałów wiskoelastycznych i akcesoriów okulistycznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2017-03-30 2017-04-12
Świadczenie usługi sprzątania, dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego dla potrzeb SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2017-02-27 2017-04-20
Przebudowa pomieszczeń po byłej kuchni na potrzeby apteki przyszpitalnej w budynku szpitala SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2017-02-17 2017-03-07
Dostawa środków opatrunkowych
2017-02-09 2017-02-27
Dostawa obłożeń, serwet, zestawów i odzieży operacyjnej
2016-12-14 2017-01-12
Dostawa roztworu do wstrzykiwań dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-12-07 2016-12-15
Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby działalności SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-11-28 2016-12-06
Dostawa leków dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-11-08 2016-12-20
Dostawa odczynników, testów i sprzętu laboratoryjnego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-10-21 2016-11-21
Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby działalności SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-10-19 2016-10-28
Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów
2016-10-12 2016-10-25
Zakup energii elektrycznej dla obiektów SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-08-24 2016-09-05
Dostawa implantów i endoprotez dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-07-12 2016-08-30
Dostawa roztworu do wstrzykiwań dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-06-30 2016-07-08
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-06-20 2016-07-05
Dostawa i montaż zestawu do litotrypsji pozaustrojowej ESWL dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-05-23 2016-06-09
Usługa objęcia nadzorem autorskim oprogramowania AMMS i InfoMedica dla potrzeb SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-04-27 2016-05-06
Świadczenie usługi sprzątania, dezynfekcji, transportu wewnętrznego oraz całodobowej ochrony dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-04-15 2016-07-08
Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych z placówek SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-04-11 2016-04-26
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-04-08 2016-06-10
Dostawa siatek, taśm, klipsów, staplerów, systemów naprawy dna miednicy i do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-04-07 2016-04-28
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą stacji zgazowania tlenu medycznego ciekłego i butli dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-03-31 2016-04-20
Dostawa nici dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-03-21 2016-04-07
Dostawa leków i antybiotyków dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-03-10 2016-03-18
Udzielenie kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości do 7.000.000,00 zł dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu na spłatę zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki nr 36594 z 18.03.2014r.
2016-03-07 2016-03-30
Dostawa leków dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-03-02 2016-03-10
Dostawa środków opatrunkowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-02-17 2016-03-02
Dostawa roztworu do wstrzykiwań dla oddziału okulistyki SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-02-12 2016-02-22
Dostawa endoprotez dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-02-05 2016-02-15
Dostawa roztworu do wstrzykiwań dla oddziału okulistyki SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-02-01 2016-02-10
Dostawa soczewek, materiałów wiskoelastycznych i akcesoriów okulistycznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2016-01-22 2016-02-03
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-12-29 2016-01-08
Dostawa obłożeń, serwet, zestawów i odzieży operacyjnej dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-12-16 2015-12-30
Dostawa podłoży wraz z dzierżawą systemu automatycznego do inkubacji posiewów krwi i PMR wraz z oprogramowaniem obsługującym bazę danych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-12-09 2015-12-21
Dostawa leków dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-12-03 2016-01-19
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-11-23 2015-12-04
Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-11-09 2015-11-19
Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-10-26 2015-11-06
Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2015-10-07 2015-10-16
Dostawa odczynników, testów, sprzętu laboratoryjnego wraz z użyczeniem analizatorów dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-10-05 2015-11-30
Dostawa implantów i endoprotez dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-09-25 2015-10-08
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-09-23 2015-10-02
Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych z placówek SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-07-13 2015-07-24
Dostawa i montaż aparatu ultrasonograficznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-07-03 2015-07-15
Dostawa implantów i endoprotez dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-06-03 2015-07-14
Usługa objęcia nadzorem autorskim oprogramowania AMMS i InfoMedica dla potrzeb SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-05-29 2015-06-02
Dostawa siatek i taśm do rekonstrukcji obniżenia ścian pochwy oraz protez naczyniowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-05-20 2015-05-28
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-05-15 2015-07-07
Dostawa siatek, taśm, klipsów, staplerów, systemów naprawy dna miednicy i do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-04-27 2015-05-12
Świadczenie usługi sprzątania, dezynfekcji, transportu wewnętrznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-04-03 2015-05-20
Dostawa nici dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-04-01 2015-04-15
Dostawa wybranych testów do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-03-13 2015-03-23
Dostawa materiałów i akcesoriów stosowanych do zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z aparatem do fakoemulsyfikacji i witrektomii dla Oddziału Okulistyki SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-03-13 2015-04-23
Dostawa leków dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-02-18 2015-03-31
Sprzedaż odstąpienia praw i obowiązków z umów leasingu (cesja) dotyczących dwóch pojazdów ciężarowych marki Opel Vivaro
2015-02-17 2015-02-24
Dostawa środków opatrunkowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-02-13 2015-02-26
Zakup licencji oraz nadzór nad systemem radiologicznym Infinitt dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-02-11 2015-02-13
Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu
2015-01-23 2015-03-09
Dostawa materiałów i akcesoriów stosowanych do zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z aparatem do fakoemulsyfikacji i witrektomii dla Oddziału Okulistyki SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2015-01-23 2015-03-06
Najem lokali użytkowych pod działalność medyczną
2015-01-12 2015-01-20
Dzierżawa powierzchni gruntu przeznaczonego pod działalność handlową
2015-01-12 2015-01-20
Najem lub dzierżawa powierzchni przeznaczonych pod bannery reklamowe
2015-01-12 2015-01-20
Świadczenie usługi sprzątania, dezynfekcji, transportu wewnętrznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2014-12-03 2015-02-16
Dostawa leków dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
2014-11-13 2015-01-12
Dostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej przy SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu wraz z dzierżawą analizatorów laboratoryjnych
2014-10-17 2014-11-27

Redakcja strony: Przetargi - ArchiwumRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8215

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl