Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP

Strona główna BIP

Podstawowe informacje

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Dane teleadresowe:

    ul. 24 Kwietnia 5
    47-200 Kędzierzyn - Koźle 

       

NIP
REGON
Konto bankowe
Telefon
Faks
e-mail
www
749-17-90-304
000314661
24 1600 1055 1842 3925 6000 0007
+48 774 062 400
+48 774 062 544

www:e-szpital.eu Dyrektor:
          mgr Marek Staszewski

Status prawny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu zwany dalej „zakładem” jest odrębną jednostką organizacyjną utworzoną przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, który jest dla niego Organem Założycielskim i jest prowadzony w formie zakładu samodzielnego.

Zakład uzyskał osobowość prawną w dniu 31.12.1998 r. dokonując rejestracji w Sądzie Rejonowym w Opolu w V Wydziale Gospodarczym (obecnie w VIII Wydziale Sądu Gospodarczego KRS pod numerem 0000004757).

Podstawa prawna działalności

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.nr 112, poz. 654)
  • Statutu SPZOZ w Kędzierzynie - Koźlu
  • Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Niniejsza wersja BIP wchodzi do użytkowania z dniem 01-01-2015.

Pełne informacje o poprzednich wersjach Biuletynu Publicznego wraz z archiwum dokumentów oraz dat publikacji dostępne są u Administratora SPZOZ Kędzierzyn-Koźle.

Redakcja strony: Strona główna BIPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 32967

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl