Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP

Przetargi BZP

Archiwum

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Łukasz Litwinowicz 
Numer postępowania: AZ-P.2019.21 
Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Urologii oraz endoskopu dla Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania częściowe  
Rodzaj zamówienia: Dostawa 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2019-09-04 
Termin składania ofert: 2019-10-10 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi: Postępowanie dostępne na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/all/buyer/attachments/from/auction/253230/1  

Redakcja strony: Przetargi BZPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 299401

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl