Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Podmiotowe: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP

Rejestry

W SPZOZ Kędzierzyn-Koźle prowadzi następujące rejestry:

Administracyjne

 • Rejestr umów
 • Ewidencja pracowników
 • Ewidencja wolontariuszy
 • Ewidencja stażystów i praktykantów
 • Ewidencja rezydentów
 • Ewidencja pracowników pracujących w szczególnym charakterze
 • Zarządzenia dyrektora
 • Rejestr upoważnień dyrektora
 • Księga skarg i wniosków
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Rejestr sprzedaży
 • Rejestr zakupów
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencje gospodarki magazynowej
 • Ewidencje leków
 • Rejestr kontroli zewnętrznych
 • Rejestr pieczątek
 • Rejestr wzorów podpisów
 • Rejestr szkoleń BHP
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr chorób zawodowych
 • Rejestr pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych
 • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja korespondencji niejawnej
 • Rejestr działań korygujących/ zapobiegawczych
 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 • Rejestr zgłoszeń i napraw konserwatorskich
 • Baza użytkowników systemów informatycznych
 • Wykaz procedur i instrukcji
 • Wykaz dokumentów nadzorowanych w systemie zarządzania jakością
 • Wykaz aparatury medycznej
 • Rejestr badań okresowych pracowników
 • Rejestr pomiarów temperatur i wilgotności w archiwum zakładowym
 • Ewidencja depozytów
 • Rejestr postępowań sądowych
 • Rejestr udostępnień dokumentacji medycznej

Medyczne

 • Rejestr świadczeń medycznych
 • Księga główna ruchu chorych
 • Księgi oddziałowe ruchu chorych
 • Księga odmów
 • Księgi zabiegów
 • Księgi operacyjne
 • Księgi porad ambulatoryjnych
 • Księgi badań diagnostycznych
 • Księga badań laboratoryjnych
 • Księga noworodków
 • Księga zgonów
 • Księgi raportów lekarskich
 • Księgi raportów pielęgniarskich
 • Książka transfuzyjna
 • Księga kontroli środków odurzających i psychotropowych
 • Rejestr zakażeń szpitalnych
 • Rejestr ekspozycji zawodowej
 • Rejestr zdarzeń niepożądanych
 • Rejestr zniszczonych lub przeterminowanych składników krwi
 • Wykaz kart charakterystyki
 • Rejestr niepożądanych działań produktów leczniczych
 • Wykaz dokumentacji medycznej

 Ze względu na ochronę danych osobowych i tajemnicę medyczną nie wszystkie rejestry podlegają udostępnieniu.

Redakcja strony: RejestryRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2662

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl